Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przylep gmina Zielona Góra, lubuskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LXI.455.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra, obejmującego tereny położone w obrębie Przylep



1


2


3


4


5


6


7


8


9