Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mycielin gmina Niegosławice, lubuskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXiV/177/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Mycielin, Gościeszowice i Sucha Dolna



1


2


3


4


5


6


7


8


9