Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzin gmina Świebodzin, lubuskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXX/439/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin



1


2


3


4


5


6


7


8


9