Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mierzęcin gmina Dobiegniew, lubuskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLV/309/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 186/4 w obrębie Mierzęcin.



1


2


3


4