Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wawrów gmina Santok, lubuskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLI/314/14 Rady Gminy Santok z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 196/101, obręb Gralewo, dla działki o numerze ewidencji gruntów 203



1


2


3


4


5


6


7


8


9