Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nawóz gmina Nielisz, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XX/98/12 Rady Gminy Nielisz z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu w obszarze J na działkach ewidencyjnych Nr 624, 625 i 626 położonych we wsi Nawóz



1


2


3


4


5


6


7


8


9