Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ossowa gmina Wohyń, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy Wohyń z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wohyń w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa



1


2


3


4


5


6


7


8


9