Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Karmanowice gmina Wąwolnica, lubelskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.560.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/60/15 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowości Łopatki Kol./Karmanowice, w części obejmującej działki o nr ewid. 45/2 i nr ewid. 48 położone we wschodniej części terenu oznaczonego w załączniku graficznym Nr 1 do uchwały symbolem 3 RM, w zakresie nieobjętym opracowaniem w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXIX/150/09 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.1


2


3


4