Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Puławy gmina Puławy, lubelskie


Tytuł dokumentu:

obwieszczenie Rady Miasta Puławy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze osiedla "Piaski II" w rejonie ulic Górnej i Kopernika w Puławach



1


2


3


4


5


6


7


8


9