Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Siedliska gmina Wojcieszków, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIX/145/14 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 12 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojcieszków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Siedliska i Kolonia Bystrzycka.



1


2


3


4


5


6


7


8


9