Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rudka Kozłowiecka gmina Niemce, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr III/24/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce



1


2


3


4


5


6


7


8


9