Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ciecierzyn gmina Niemce, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce



1


2


3


4


5


6


7


8


9