Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Leśce gmina Garbów, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIII/169/13 Rady Gminy Garbów z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów.



1


2


3


4


5


6


7


8


9