Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brzeziny gmina Lubartów, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIX/212/13 Rady Gminy Lubartów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów – III ETAP



1


2


3


4


5


6


7


8


9