Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kocia Góra gmina Ludwin, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Ludwin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ludwin w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa



1


2


3


4


5


6


7


8


9