Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bliskowice gmina Annopol, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIV/275/10 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 29 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol w zakresie terenów urbanizowanych



1


2


3


4


5


6


7


8


9