Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Hrubieszów gmina Hrubieszów, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa - teren między ul. Dwernickiego i ul. Wesołą



1


2


3


4


5


6


7


8


9