Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dębina gmina Leśniowice, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Leśniowice z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rolniczą biogazownię na działce o nr ewidencyjnym 59/2 w obrębie Dębina w gminie Leśniowice



1


2


3


4


5


6


7


8


9