Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełm gmina Chełm, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XV/168/12 Rady Miasta Chełm z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm w rejonie Ronda Jana Pawła II



1


2


3


4


5


6


7


8


9