Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Małaszewicze Duże gmina Terespol, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XVI/98/12 Rady Gminy Terespol z dnia 21 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol w zakresie przeznaczenia gruntów „do zalesień”



1


2


3


4


5


6


7


8


9