Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skierniewice gmina Skierniewice, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr VI/17/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Pomologicznej nr 6



1


2


3


4


5


6


7