Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Babsk gmina Biała Rawska, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIX/390/14 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 28 października 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXI/173/08 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 19 maja 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obrębów Babsk, Gołyń, Studzianek i Wólka Babska



1


2


3


4


5