Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zalesiaki gmina Działoszyn, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XI/72/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Zalesiaki1


2


3


4


5


6


7


8


9