Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pabianice gmina Pabianice, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LVII/729/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w Pabianicach: pierwszy ograniczony ulicami: ul. Gen. ,,Waltera” Janke, ul. Projektowaną 6KD-G2/2, granicą Tuszyńsko-Dłutowsko-Grabiańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, granicą lasu i ul. Sienną; oraz drugi ograniczony ulicami: ul. Popławską (dawny ślad), ul. Smugową, ul. Bugaj, korytem rzeki Dobrzynki, ul. Świetlickiego, ul. Gen. „Waltera” Janke1


2


3


4


5


6


7


8


9