Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ksawerów gmina Ksawerów, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLII/291/09 Rady Gminy Ksawerów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów w części dotyczącej działek nr ew. 1119, 1120, 1125/1, 1125/2 wraz z rowem przebiegającym przez teren w/w działek przy ul. Handlowej w Ksawerowie1


2


3


4


5


6


7


8