Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świeryż Pierwszy gmina Łowicz, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIV/194/14 Rady Gminy Łowicz z dnia 10 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty obszarów wsi: Jamno, Popów i Świeryż



1


2


3


4


5


6


7


8


9