Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łódź gmina Łódź, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XCIV/1990/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dawnego browaru Gustawa Keilicha z budynkiem mieszkalnym, położonego w Łodzi przy ulicy Orlej 25



1


2


3


4


5


6


7


8


9