Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łódź gmina Łódź, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVI/420/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon Parku Doliny Sokołówki



1


2


3


4


5


6


7


8


9