Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jordanów gmina Brzeziny, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 września 2015r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Brzeziny – fragment wsi Jordanów



1


2


3


4


5


6


7


8


9