Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Płużnica gmina Płużnica, kujawsko-pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIX/195/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple



1


2


3


4


5


6


7


8


9