Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osie gmina Osie, kujawsko-pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XII/90/16 Rady Gminy Osie z dnia 17 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie



1


2


3


4


5


6