Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mrocza gmina Mrocza, kujawsko-pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVIII/116/08 Rady Miasta I Gminy Mrocza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 999/2 położonej w miejscowości Mrocza.



1


2


3


4


5


6


7