Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świerkocin gmina Grudziądz, kujawsko-pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIX/86/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 134/15 w obrębie Świerkocin, gmina Grudziądz.



1


2


3


4


5


6


7


8


9