Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Golub-Dobrzyń gmina Golub-Dobrzyń, kujawsko-pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XVI/68/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geodezyjnym 514 położonej w obrębie 4 w mieście Golub-Dobrzyń



1


2


3


4


5