Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Radziechów gmina Zagrodno, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXVI.261.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego „Radziechów” w rejonie wsi Radziechów



1


2


3


4


5


6