Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Złoty Stok gmina Złoty Stok, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w Złotym Stoku w granicach działki ewidencyjnej nr 136



1


2


3


4


5


6