Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ciepłowody gmina Ciepłowody, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 113/XVII/12 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody w celu umożliwienia rozwoju funkcji rekreacyjno – sportowych w obrębach wsi: Muszkowice – dz. nr 215, Ciepłowody – dz. nr 242, 351 i Kobyla Głowa -dz. nr 73



1


2


3


4


5


6


7


8


9