Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Solna gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr II SA/Wr 596/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 stycznia 2014 r. nr XXXVII/553/14 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Solna



1


2


3


4


5


6


7


8