Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Księginice gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr II SA/Wr 473/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr IV/39/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Ładnej w południowo-zachodniej części wsi Księginice



1


2


3


4


5


6


7