Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kobierzyce gmina Kobierzyce, dolnośląskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N10.4131.108.2012.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2012r. stwierdzające nieważność § 9 pkt 2, § 10 pkt 1 we fragmencie „budowlanych”, § 10 pkt 2 we fragmencie „budowlanych”, § 10 pkt 3 we fragmencie „budowlanych”, § 10 pkt 4 we fragmencie „budowlanych”, § 17 ust. 4 i § 20 ust. 5 pkt 2 i 4 uchwały Nr XV/156/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wincentego Witosa w środkowo-wschodniej części wsi Kobierzyce.

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze NK-N10.4131.108.2012.MS6

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2012-03-02 2012-02-27 2012-03-05 09:01:47

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda dolnośląskie

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2012 0 907

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 dolnośląskie wrocławski Kobierzyce Kobierzyce wieś