Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sadków gmina Kąty Wrocławskie, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 699/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej



1


2


3


4