Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pełcznica gmina Kąty Wrocławskie, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIV/315/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 czerwca 2009r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowa Wieś Kącka, Kozłów, Pełcznica



1


2


3


4


5


6