Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kilianów gmina Kąty Wrocławskie, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVI/253/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kilianów-Szymanów, dla terenów cmentarza dla zwierząt.



1


2


3


4


5