Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Długołęka gmina Długołęka, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXV/402/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Długołęka w Gminie Długołęka obejmującej działki nr 119/1, 119/2 i 120/18



1


2


3


4


5