Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Golina gmina Wołów, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLII/270/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego –zespołu wsi: Stary Wołów, Wrzosy, Golina, Bożeń, Moczydlnica Dworska, Wróblewo – Gmina Wołów – Strefa II



1


2


3


4


5


6


7


8


9