Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olszyniec gmina Walim, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr II SA/Wr 274/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Walim nr XLV/254/2014 z dnia 28 października 2014 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim



1


2


3