Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Cieszów gmina Stare Bogaczowice, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXX/191/10 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Cieszów, gmina Stare Bogaczowice.



1


2


3


4


5