Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wisznia Mała gmina Wisznia Mała, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr II SA/Wr 683/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXXVII/322/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wisznia Mała



1


2


3


4