Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krzyżanowice gmina Wisznia Mała, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 18/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Wisznia Małą Nr V/XXXVII/205/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Krzyżanowice – MPZP OBRĘB KRZYŻANOWICE1


2


3


4


5


6


7


8