Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uraz gmina Oborniki Śląskie, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXII/261/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Uraz



1


2


3


4


5


6


7


8


9